Samtykke

Lagring

For å kunne sørge for at du som bruker/kunde får den kursdokumentasjonen og kompetansen du skal, må vi lagre noen av dine personopplysninger.

Påkrevde felter i registreringen er fornavn, etternavn og e-post. Dette er informasjon vi trenger for å bekrefte din identitet og logge inn i systemet. I tillegg ber vi om de frivillige feltene fødselsdato og telefonnummer, samt ønsket språkvalg. Merk: I noen tilfeller er også telefonnummer og fødselsdato påkrevd.

Dine personopplysninger blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset og lagre kursgjennomføringen / kursbeviset. Personopplysningene blir aldri delt med noen andre parter med mindre du ber spesifikt om det.

Ved å gi ditt generelle samtykke, godtar du at vi lagrer dine personopplysninger, samt sender deg automatiske/nødvendige e-poster/sms i forbindelse med kursgjennomføringer. Trainor vil ikke ta kontakt med deg på oppgitt e-post eller telefonnummer, med mindre du spesifikt har samtykket til dette.

Sletting / krav om innsyn

Etter at et kurs er gjennomført vil dine personopplysninger ligge lagret i fem (5) år etter at kursets gyldighet/kompetanse er utløpt, eller til du selv ber om å bli slettet. Personopplysninger i forbindelse med ordre oppbevares i minimum fem (5) år i tråd med Bokføringsloven §13.

Firmabrukere

Dersom din arbeidsplass har registrert deg som bruker, må du henvende deg til din nærmeste overordnede / HR-ansvarlig eller den som har registrert deg som bruker hos Trainor. Vedkommende skal da kunne hjelpe deg videre med din henvendelse.

Privatbrukere

Dersom du har registrert deg selv privat, eller for eget firma, kan du kreve å bli slettet og/eller kreve innsyn i systemet. Sletting kan gjøres fra Min Side på trainor.no. Innsyn i systemet gjøres ved å sende en e-post til support@trainor.no fra den e-posten du er registrert med på trainor.no eller ring oss med det telefonnummeret du er registrert med, der du spesifiserer ditt ønske. Vi vil da følge deg opp med en endelig bekreftelse på dette, og utlevere all lagret informasjon lagret om deg innen 30 dager fra tidspunktet forespørselen fant sted.

Mer informasjon

For henvendelser om personvern og personopplysninger, kontakt Trainors personvernrådgiver.

Behandlingsansvarlig for firmakunder er overordnet i ditt selskap. Vennligst kontakt ditt personvernombud / HR-ansvarlig ved spørsmål om lagring av dine opplysninger på trainor.no.