GDPR

I mai 2018 fikk vi nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Trainor jobber kontinuerlig og målrettet for å ivareta kravene i loven, og gi et best mulig tilbud til våre kunder og brukere.

For mer informasjon, kontakt Trainors personvernrådgiver.