Bg color
Hva er egentlig en lysbue responsive600

Hva er egentlig en lysbue?

Jo, ved kortslutning kan det oppstå en slags bro av plasma mellom faser (ionisering) som gjør at strømmen «vandrer» gjennom lufta! Denne danner en strømbane hvor strømmen går som en lysende bue mellom to strømførende punkter.

Hva er farlig med lysbuer responsive600

Hva er farlig med lysbuer?

Først og fremst kreftene. De elektriske strømmene søker korteste vei mellom lysbuens ytterpunkter. Dette kan medføre brann eller eksplosjon i visse materialer. For mennesker kan strøm gjennom kroppen gi kramper, forstyrrelser av hjerte- og lungefunksjoner og i verste fall medføre død.

Hva er det viktig at jeg kan noe om?

Det er ganske mye som er verdt å vite. Som hvordan du må tenke for å få ned hendelsesenergien i en lysbue og hvilke tiltak som kan forebygge, forhindre eller begrense lysbuer. Ja, selv hvordan man kler seg må du ha kunnskap om.

Hva er det viktig at jeg kan noe om responsive600
Group 592

Hva er den beste måten å lære om lysbuefarer på?

Vi synes selvfølgelig at vårt eget e-læringskurs Lysbuerfarer – en innføring, er den beste måten å lære på. E-læringen vår er jo spesialtilpasset for fagfolk og deres hverdag!