Ex kompetanse logo
Ex kompetanse logo mobile
Trainor event

Lær av de beste i bransjen. Interessante foredrag, aktuelle temaer, oppdateringer omkring kompetansekrav, forskrifter og annen viktig informasjon.

Onsdag 04 Sep.

09:30 – 10:00 Registrering av deltakere

10:00 – 10:15 Velkommen

10:15 – 10:45 Presentasjon av utstillere

10:45 – 12:15 Tilsynsloven med tilhørende forskrifter
Tom Erik Jonberg og Robert Krahl, DSB

 • Status på revisjoner av forskriftene utgitt av DSB
 • FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 • FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Ny engelsk versjon
 • Erfaringer med FEK og FSE
  • Kompetansekrav på mann nr. 2 i arbeidslag ved sikring av anlegg
  • Rollene Driftsleder/Driftsansvarlig/Faglig ansvarlig – en og samme person eller oppdelt med flere
  • Krav til kvalifikasjoner for å kunne være leder for sikkerhet

12:15 – 13:15 Lunsj og besøk hos utstillere

13:15 – 13:45 EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Tommy Lundekvam, TLC Elektro

 • Viktige endringer i EN 50110-1: 2023
  • Hva medfører dette i praksis for bransjen
  • Sammenhengen mellom FSE og EN 50110-1
  • Viktige definisjoner
  • Arbeidsmetodikk
  • 2-polet spenningstesting
  • Krav til personell

13:45 – 14:00 2-polet spenningsprøving
Bernt Ramm, Fluke Norge AS

 • 2-polet spenningstesting i henhold til EN 50110-1
 • Hvorfor 2-polet spenningstesting i stedet for bruk av multimeter?

14:00 – 14:45 Lysbuegodkjent arbeidstøy. Nye krav til merking av arbeidstøy.
Tom Roger Melby, Tranemo Workwers AS

 • Hva bør jeg som bruker tenkte på?
 • Hvordan vet jeg hvor mye plaggene tåler?

14:45 – 15:15 Pause og besøk hos utstillere

15:15– 15:45 AUS høyspenning
Kai Solum, REN AS

 • Muligheter
 • Praktiske løsninger
 • AUS vennlig materiell
 • AUS verktøy

15:45 – 16:15 AUS lavspenning
Tommy Lundekvam, TLC Elektro

 • Anleggsbeskyttelse
 • Personlig verneutstyr
 • Arbeidsmetodikk
 • Kompetanse

16:15 – 16:45 VLF tester
Severin A Eskeland, Eskeland Electronics AS

 • Høyspenningsisolasjonstest
 • Fordeler
 • Bruksområder

16:45 – 17:00 Oppsummering og avslutning

19:00 Aperitiff

19:30 Middag og underholdning

Meld deg på

Torsdag 05 Sep.

08:30 – 09:15 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)
Frode Kyllingstad, DSB

 • Generell info om forskriften
 • Forholdet mellom forskrift og standarder
 • Funn fra tilsyn

09:15 – 09:45 Luftledninger over 1 kV – NEK 445
Lars Jakob Paulsen, NEK

 • Hva «NK 11 – Luftledninger» jobber med nå
 • Hva vi ser komme fra internasjonal standardisering
 • Revisjonsarbeidet med NEK 445 sin NNA

09:45 – 10:15 Pause og besøk hos utstillere

10:15 – 11:00 Erfaringer ved bruk av droner i nettanlegg
Per Gunnar Feragen, Tensio TN

 • Linjebefaring
 • Termografering
 • Linedraging
 • Bygningsinspeksjon

11:00 – 11:35 Partielle Delutladninger (PD)/Glimming
Bernt Ramm, Fluke Norge AS

 • Ny teknologi avdekker PD raskere
 • Hva er partielle utladninger (PD)
 • Årsaker til PD
 • Hvordan finne PD
 • Effekter av PD
 • Typer av PD

11:35 – 12:00 Elbillading med energilagring for å balansere strømnettet
Nils Roald, Elywhere

 • Hvordan høykapasitetslading, kombinert med batterilagringssystemer, tjener flere formål.
 • Effektiv lading av elektriske kjøretøy
 • Håndterer ubalanse mellom strømproduksjon og etterspørsel.
 • Fungerer som en stabiliserende kraftkomponent for å håndtere frekvensustabilitet.

12:00 – 13:00 Lunsj og besøk hos utstillere

13:00 – 13:30 Elektriske kraftinstallasjoner – NEK 440
Lars Jakob Paulsen, NEK

 • Hvem er NK 99 og hva jobber de med
 • Hva NK 99 jobber med i internasjonal standardisering
  • Jording, isolasjonskoordinering og hjelpeanlegg
 • NEK 440 og beslektede standarder
  • IEC TS 61936-0 – Prinsipper ved design og oppretting av AC og DC høyspenningsanlegg
  • IEC 61936-2 – Kraftinstallasjoner, DC anlegg

13:30 – 14:30 Termografi av elektriske anlegg innen energi- og prosessindustri, med fokus på sikkerhet
Henrik Swärd og Rune M. Anderson, Presisjons Teknikk AS

 • Energiverk
 • Industri
 • Sykehus, Hotell, landbruk, skoler osv.
 • Brann i gjenvinningsanlegg

Innlegget vil være basert på faktiske hendelser og hvordan disse kunne vært unngått.

14:30 – 14:45 Oppsummering og avslutning


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Meld deg på

Quality Hotel Tønsberg

04 og 05 Sep. 2024

Kontakt oss for påmelding

Primary pattern secondary bg

Interessante foredrag med

Elsikkerhetskompetanse 2024 logo
Quality Hotel Tønsberg

Praktisk info

Se priser, informasjon om overnatting og mer praktisk rundt dagene her.

VIL DU STÅ PÅ STAND?

Bli sett under Elsikkerhets- kompetanse 2024

Se mer informasjon om muligheter for utstillere her.

VIL DU STÅ PÅ STAND?

Bli sett under Elsikkerhetskompetanse 2024

Se mer informasjon om muligheter for utstillere her.

Utstillere