Lede – DI Montører og planleggere

Driftsleders instrukser for montører og planleggere er utviklet for Lede og Føre.
Rodzaj
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Czas trwania
1 hour
How long time the course normally takes to complete.
Język
NorwegianNorwegian
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Dostawca
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Cel

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det jobbes i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg. I tillegg skal de vite at HMS alltid står øverst på agendaen.

Grupa docelowa

Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Lede og Føres sine høy- eller lavspenningsanlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede og Føre har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurs zawiera te tematy

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Leder for sikkerhet – LFS
 • Leder for kobling – LFK
 • Koblingsmedhjelper
 • Ansvarlig for arbeid, AFA
 • Arbeid under spenning, AUS
 • Arbeid på kabelanlegg
 • Arbeid nær ved linjer og kabler
 • Sluttprøve

Kompetencje

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE.

Informacje techniczne

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.
Warunki

VAT nie wliczony

Zobacz ogólne warunki kursów eLearningowych
Podręcznik kursu

Nie

Powiązane kursy

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App