Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania

7345ee8c-346b-11eb-a32f-5aab25e89e86_Mannoppfordrerkollegertilrmmefrabrann.jpg
73eb7e45-346b-11eb-a1ea-5aab25e89e86_Arbeiderbrukervinkelsliper.jpg
745b2f41-346b-11eb-9a6c-2e9af5a932ea_Mannslokkervskebrann.jpg
Jeśli wykonujesz roboty, przy których powstają iskry, używasz otwartego ognia, opalarki lub w inny sposób generujesz ciepło, zapewne potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Czeka cię ciekawe, wypełnione wiedzą doświadczenie. Aby otrzymać certyfikat, potrzebujesz dodatkowo przejść ćwiczenia praktyczne z gaszenia pożarów.

Informacje techniczne

Nazwa kursu: Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania
Rodzaj: E-learning
Czas trwania: 4,5 hours
Język: Polish
Dostawca: Trainor
Trainor app

Ten kurs może być pobrany, uruchomiony i ukończony offline w aplikacji Trainor.

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Ćwiczenie gaśnicze musi zostać ukończone w ciągu ostatnich 24 miesięcy i przesłane na adres post@trainor.no w celu rejestracji nie później niż dwa miesiące po ukończeniu kursu e-learningowego.

-

WAŻNA INFORMACJA: Po 1 stycznia 2020 roku zaktualizowano przepisy bezpieczeństwa i można zapoznać się z nimi tutaj. Ważne jest, by uczestnicy byli tego świadomi.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych (PDF w języku norweskim)

Formularz do dokumentacji odbytych praktycznych ćwiczeń przeciwpożarowych po norwesku (DOCX)

Formularz do dokumentacji odbytych praktycznych ćwiczeń przeciwpożarowych po angielsku (DOCX)

Instrukcje do wykonywania praktycznych ćwiczeń gaszących (PDF w języku norweskim)

-

Wniosek o odroczenie praktycznego ćwiczenia gaśniczego

Jeśli masz problemy z wykonaniem praktycznego ćwiczenia gaszenia z powodu Covid-19, musimy uzyskać formalny wniosek o odroczenie wysłany na adres post@trainor.no. Wniosek należy złożyć jak najszybciej, w ciągu 2 miesięcy od ukończenia kursu e-learningowego

Uczestnicy otrzymają wtedy swój certyfikat, nawet jeśli ćwiczenie praktyczne nie zostało ukończone, a dokumentację ćwiczenia praktycznego należy przesłać do nas do 31 maja 2021 r. Jeśli go nie otrzymamy, certyfikat zostanie usunięty, a kandydat musi ukończyć nowy kurs e-learningowy w pełni.

Cel

Kurs ma na celu przekazanie osobom wykonującym prace niebezpieczne pod względem pożarowym, umiejętności i wiedzę niezbędne do wykonywania tychże prac.

Grupa docelowa

Osoby, które mają wykonywać prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

Przykłady prac niebezpiecznych pod względem pożarowym to: spawanie, cięcie, szlifowanie, szlifowanie szlifierką kątową, lutowanie, krycie dachów i innego rodzaju wykorzystanie otwartego ognia.

Kurs zawiera te tematy
 • Powód wprowadzenia systemu certyfikacji
 • Ograniczanie pożarów
 • Ustawy państwowe i wymogi towarzystw ubezpieczeniowych
 • Teoria pożarów, czyli trójkąt pożarowy, palność, szybkość spalania, fazy pożaru i rozprzestrzenianie się pożaru.
 • Metody gaszenia pożarów
 • Stan gotowości i pierwsza pomoc
 • Używanie gazów
 • Ocena ryzyka
 • Działania przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
 • Strażnik pożarowy
 • Odpowiedzialność podczas prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Kurs kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu przez nas potwierdzenia z firmy, w której odbyłeś ćwiczenia praktyczne z gaszenia pożarów, otrzymasz certyfikat na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Potwierdzenia odbycia ćwiczeń praktycznych z gaszenia pożarów, które odbyły się w ciągu ostatnich dwóch lat, należy przesłać na adres post@trainor.no nie później niż 2 miesiące od zaliczenia kursu.

Licencja jest ważna przez pięć lat w krajach nordyckich i po tym okresie musi zostać odnowiona.