Lede – DI Adgang

Driftsleders instrukser for Adgang til høy- og lavspenningsanlegg er utviklet for Lede og Føre.

Informacje techniczne

Nazwa kursu : Lede – DI Adgang
Podręcznik kursu : Nie
Rodzaj : E-learning
Czas trwania : 30 minutes
Język: Norwegian
Dostawca: Trainor

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Warunki

VAT nie wliczony Zobacz ogólne warunki kursów e-learningowych

Cel

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når en oppholder seg i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved befaring og arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg.

Grupa docelowa

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til Ledes og Føres områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede og Føre har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurs zawiera te tematy

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Sluttprøve

Kompetencje

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE - Adgang til elektriske anlegg.

Powiązane kursy