Lede – DI Adgang

Driftsleders instrukser for Adgang til høy- og lavspenningsanlegg er utviklet for Lede og Føre.

Rodzaj
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Czas trwania
30 minutes
How long time the course normally takes to complete.
Język
NorwegianNorwegian
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Dostawca
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Cel

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når en oppholder seg i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved befaring og arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg.

Grupa docelowa

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til Ledes og Føres områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede og Føre har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurs zawiera te tematy

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Sluttprøve

Kompetencje

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE - Adgang til elektriske anlegg.

Informacje techniczne

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Warunki

VAT nie wliczony

Zobacz ogólne warunki kursów eLearningowych

Podręcznik kursu

Nie

Powiązane kursy
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App