A12 - Work at Height / Fall protection

The course is designed for personnel who work at height to avoid personal injury and accidents in the workplace by gaining increased knowledge about fall protection equipment and learning about the various safety measures that must be implemented during this type of work.
Dni nie są zaplanowane dla tego kursu
Jesteś zainteresowany?

Informacje techniczne

Nazwa kursu: A12 - Work at Height / Fall protection
Podręcznik kursu: No
Rodzaj kursu: Stacjonarny
Course duration: 3 hours
Język:Norwegian
Dostawca: Trainor
Trainor app

Pobierz aplikację Trainor i uzyskaj szybki dostęp do przeglądu swoich kursów, dyplomów i innych materiałów.

Cel

Kurset er laget for at personell som jobber i høyden skal unngå personskade og ulykke på arbeidsplassen ved å få økt kunnskap om fallsikringsutstyr og lære om de forskjellige sikkerhetstiltakene som en skal gjennomføre ved denne typen av arbeide.

Grupa docelowa

Alle arbeidstagere som utfører arbeid i høyden eller hvor lovverket krever bruk av fallsikringsutstyr.

Kurs zawiera te przedmioty
  • Lover og forskrifter
  • Gjennomgang og prøving av fallsikringsseler
  • Feste og forankring
  • Dempere og fallblokker
  • Førstehjelp ved hengetraume
Przepisy

I «forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 §8-1 Gjennomgående krav til opplæring, sier forskriften at: Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstageren har den nødvendige opplæringen. Fallsikringskurset dekker dette kravet gjennom obligatorisk opplæring i teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.