Nasze kompetencje

Firma Trainor podejmuje się wszelkich zleceń, od pomiarów rezystancji systemów uziemiających sieci, do pomiarów wykonywanych na dużych, złożonych urządzeniach przemysłowych oraz w elektrowniach. Wykonujemy pomiary rezystancji przejścia uziomu, uziemień i rezystywności oraz prowadzimy dokumentację według rozporządzeń i norm.

Stosujemy nowoczesne, efektywne metody pomiarowe do kontroli uziomów i uziemień oraz dostarczamy wszelki niezbędny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowany personel do kompleksowego wykonania zlecenia pomiarowego. Wszyscy nasi inżynierowie oraz pracownicy pomocniczy odbywają coroczne kursy uaktualniania wiedzy z zakresu rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń elektrycznych (FSE, wysokie i niskie napięcie) oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Jeśli chcesz, twoi pracownicy mogą uczestniczyć w przeprowadzaniu pomiarów, aby nauczyć się niektórych podstawowych zasad technik pomiarowych. Stosujemy schematy postępowania zgodne z systemem zapewniania jakości Trainors Kvalitetssikkerhetssystem (KS), które zawierają, między innymi, szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania pomiarów oraz stosowania sprzętu ochronnego i bezpieczeństwa.