Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Mats Jørgensen

Technical Artist / designer

Mats Jørgensen

Mats is our technical artist working with 3D production in team e-learning. 

Telefon:    +47 93095225
E-mail: mats.jorgensen@trainor.no
Mats Jørgensen
pol