Kontrole i pomiary urządzeń elektrycznych

Pomożemy zwiększyć bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych w Twojej firmie! Do pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych mamy zaawansowany sprzęt pomiarowy oraz wysoko wykwalifikowany personel, więc Twoja firma nie musi ponosić wysokich wydatków na drogie mierniki oraz na szkolenia własnych pracowników. Nasz oddział firmy zajmujący się pomiarami kontrolnymi, Trainor Kontroll og måling AS, ma certyfikat ISO i z dumą przyczyniamy się do zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania urazom w Twoim miejscu pracy.

Nasze kompetencje

Firma Trainor podejmuje się wszelkich zleceń, od pomiarów rezystancji systemów uziemiających sieci, do pomiarów wykonywanych na dużych, złożonych urządzeniach przemysłowych oraz w elektrowniach. Wykonujemy pomiary rezystancji przejścia uziomu, uziemień i rezystywności oraz prowadzimy dokumentację według rozporządzeń i norm.

Stosujemy nowoczesne, efektywne metody pomiarowe do kontroli uziomów i uziemień oraz dostarczamy wszelki niezbędny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowany personel do kompleksowego wykonania zlecenia pomiarowego. Wszyscy nasi inżynierowie oraz pracownicy pomocniczy odbywają coroczne kursy uaktualniania wiedzy z zakresu rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń elektrycznych (FSE, wysokie i niskie napięcie) oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Jeśli chcesz, twoi pracownicy mogą uczestniczyć w przeprowadzaniu pomiarów, aby nauczyć się niektórych podstawowych zasad technik pomiarowych. Stosujemy schematy postępowania zgodne z systemem zapewniania jakości Trainors Kvalitetssikkerhetssystem (KS), które zawierają, między innymi, szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania pomiarów oraz stosowania sprzętu ochronnego i bezpieczeństwa.