Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Utkobling av N-leder i TN nett

Ten wątek został zarchiwizowany.

Utkobling av N-leder i TN nett

Gunnar
Gunnar
I kap 46 i NEK 400 blir konsekvensen av flerpolte vern i TNS nett i Norge at vernet skal omfatte N-leder når denne er tilkoblet. Hva blir tilfellet med tilkobling av utstyr der det er montert vern som en polt sikringsholder for NH patron og N-leder er fast tilkoblet? Utstyret/tavlen er CE merket og i umiddelbar nærhet er det montert 4-polig lastbryter i egen fordeler.

Re: Utkobling av N-leder i TN nett

Forumleder
Forumleder
Når det gjelder krav til frakobling og utkobling er dette nedfelt i NEK 400:2002-5-53 avsnitt 536 (Frakobling og utkobling).

NEK 400:2002 tillater at en felles bryter kan allpolig frakoble alle kurser under ett, selv om ikke alle kurser eller brytere tilfredsstiller kravene til frakobling.

Med henvisning til ditt innlegg tolker vi at denne løsningen som beskrives, er i tråd med kravene i NEK 400:2002.

Men etter vår oppfatning mener vi at den beste løsningen er at hver enkelt kurs har frakoblingsutstyr.
Et annet moment i denne sammenhengen er at dersom det skal drives vedlikehold, utskiftning eller reparasjon i anlegget, kan montører lett bli fristet til å jobbe på spenningsførende deler. N-leder skal betraktes som spenningsførende.

Når det gjelder beskyttelse av N-leder, henvises det NEK 400:2002-4-43 avsnitt 431.

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol