Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Utjevning av bygning og kavelbro

Utjevning av bygning og kavelbro

Eskil
Eskil

Utjevning og jording er et tema jeg aldri føler jeg blir ferdig utlært på. 

Vi arbeider med en ny bygning (sandwich), med blant annet ståldragere og søyler i stål. 400V spenningssystem. Jordelektrode er 3m dypjord midt i bygget. 

1: Må stålkonstruksjonen utjevnes? Hvorfor/hvorfor ikke?

2: Må kabelbro utjevnes? Hvorfor/hvorfor ikke?

I mange tilfeller mener jeg vi utjevner av vane - ikke nødvendigvis fordi vi må iht. NEK. 

Re: Utjevning av bygning og kavelbro

Re: Utjevning av bygning og kavelbro

Krav til utjevning av annen ledende del, for beskyttelse mot elektrisk sjokk, følger av avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018.

I hver bygning skal innkommende metalliske deler som med sannsynlighet vil introdusere en farlig spenningsforskjell og som ikke er en del av den elektriske installasjonen, være koblet til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål. Eksempler på slike metalliske ledere er:
• metalliske tilførselsrør til bygningen (for eksempel gassrør, vannrør, fjernvarme),
• andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, og
• tilgjengelig armering av bygningskonstruksjon av armert betong.
Når slike ledende deler kommer utenfra, skal utjevningsforbindelsen etableres så nær som mulig det punktet hvor de føres inn i bygningen.

I tillegg kan det være behov for utjevning for funksjonsformål i henhold til avsnitt 444.5.

Re: Utjevning av bygning og kavelbro

Eskil
Eskil
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til utjevning av annen ledende del, for beskyttelse mot elektrisk sjokk, følger av avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018.

I hver bygning skal innkommende metalliske deler som med sannsynlighet vil introdusere en farlig spenningsforskjell og som ikke er en del av den elektriske installasjonen, være koblet til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål. Eksempler på slike metalliske ledere er:
• metalliske tilførselsrør til bygningen (for eksempel gassrør, vannrør, fjernvarme),
• andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, og
• tilgjengelig armering av bygningskonstruksjon av armert betong.
Når slike ledende deler kommer utenfra, skal utjevningsforbindelsen etableres så nær som mulig det punktet hvor de føres inn i bygningen.

I tillegg kan det være behov for utjevning for funksjonsformål i henhold til avsnitt 444.5.

Takk for tilbakemelding. Slik jeg tolker dette må altså stålkonstruksjoner i bygningen utjevnes. Neste spørsmål da blir jo litt hvordan dette praktisk løses, samt hvor mye det utjevnes. Jeg forventer ingen fasit her - for all del - men jeg skulle gjerne hatt en pekepinne så jeg kan bli litt sikrere innenfor dette.

Kabelbro - dette blir vel også definert som annen ledende del? Må/bør denne da også utjevnes?

Re: Utjevning av bygning og kavelbro

Re: Utjevning av bygning og kavelbro
Sitat
Eskil skrev:

Takk for tilbakemelding. Slik jeg tolker dette må altså stålkonstruksjoner i bygningen utjevnes. Neste spørsmål da blir jo litt hvordan dette praktisk løses, samt hvor mye det utjevnes. Jeg forventer ingen fasit her - for all del - men jeg skulle gjerne hatt en pekepinne så jeg kan bli litt sikrere innenfor dette.

Kabelbro - dette blir vel også definert som annen ledende del? Må/bør denne da også utjevnes?

Andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen skal utjevnes. Hvor mange steder bygningskonstruksjonen må utjevnes avhenger av hvordan denne er utformet (graden av sammenhengende konstruksjon).

NEK 400 stiller ikke krav til utjevning av kabelbroer, for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Dette forutsetter at krav til utjevning er ivaretatt iht. avsnitt 411.3.1.2 (alle innkommende metallrør, alle metalliske deler av bygningskonstruksjonen, samt alle deler av byggets armering).

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol