Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Hovudjordledar

Ten wątek został zarchiwizowany.

Hovudjordledar

Marius
Marius
Kva er det minste tillate tverrsnitt på ein hovudjordledar, før den går ned i jorda?

Re: Hovudjordledar

Forumleder
Forumleder
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Re: Hovudjordledar

Forumleder
Forumleder
Termen hovedjordleder er i NEK 400:2002 omtalt som jordingsleder. Jordingsleder er en beskyttelsesleder som forbinder hovedjordskinnen eller hovedjordklemme med jordelektroden.

Tidligere var det vanlig å dimensjonere hovedjordleder/jordingsleder på samme måte som hovedutjevningsforbindelser.

Når jordingslederen ikke ligger i jord skal den dimensjoneres iht avsnitt 543.1. Siden jordingslederen ikke er en del av en flerlederkabel blir det vanskelig å dimensjonere den iht tabell 54 E, og vi må da benytte kravene i 543.1.1. Det vil si beregne etter formelen.

Minste tverrsnittet for separat opplagt beskyttelsesleder er 2,5 mm2 (mekanisk beskyttet) og 4mm2 der den ikke er mekanisk beskyttet.

Jordingslederen skal dekke mange funksjoner, blant annet skal den lede vekk strømmer på grunn av atmosfæriske overspenninger. Normen stiller krav om at minstetverrsnittet skal være 4mm2, men noen leverandører av overspenningsvern krever større tverrsnitt.

Ofte kan jordingslederen og hovedutjevningsforbindelsen være en og samme leder, og det vil da være en god praksis at tverrsnittet for jordingslederen ikke er mindre enn 6 mm2.

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol