Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Fordelinger/Tavler

Ten wątek został zarchiwizowany.

Fordelinger/Tavler

Atle Jan Westrheim
Atle Jan Westrheim
I NEK 400:2002 under 810.4.2 står det at tavler som betjenes av ikke-sakkyndige skal tilfredstille kravene i NEK EN 60439-3. Der er kravet IP 2XC.
Vil det si i praksis at alle fordelinger i boliger, etc. eller andre steder som ikke har fagkyndige skal være tilnærmelsesvis IP30 ?

Re: Fordelinger/Tavler

Atle Jan Westrheim
Atle Jan Westrheim
Det påfølgende spørsmålet da, er om det ved utvidelser i tavlen vil bli stilt krav om IP30 for det eksisterende anlegget ?

Re: Fordelinger/Tavler

Forumleder
Forumleder
For nye anlegg som monteres iht NEK 400:2002 skal følge kravene i NEK 400-8-810.
Det betyr at krav til kapslingsgrad for tavler som monteres på steder hvor usakkyndig personer har tilgang til å betjene dem skal ha minst kapslingsgrad IP2XC eller IP3X
(NEK 400-8 - 810.5).


Hvis man skal beholde eksisterende skap og innmat, skal man foreta utvidelsen i henhold til NEK 400-8-810.4.7.

Det står det blant annet ved utvidelser / ombygging av tavler som ikke er dokumenter iht NEK 400-8-810 eller iht tavlenormen EN 60439 skal en vurdering av en del forhold dokumenteres, blant annet personbeskyttelse.

Videre står det at den aktuelle utvidelsen/endringen skal være i samsvar med NEK 400-8-810 og skal ikke redusere sikkerheten ved den opprinnelige tavlen.

Ved utvidelser i tavler må man tilstrebe seg at tavlen får kapslingsgrad IP2XC eller IP3X.

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym - system certyfikowania (E-learning)

Jeśli zajmujesz się spawaniem, cięciem, szlifowaniem, używasz opalarki lub otwartego ognia, to potrzebujesz certyfikatu na wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Kurs możesz zrobić u nas:

Czytaj więcej

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Czytaj więcej

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Czytaj więcej

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Czytaj więcej

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Czytaj więcej
pol