Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Bytte til LED lysrør i Glamox EX armaturer.

Bytte til LED lysrør i Glamox EX armaturer.

Ståle
Ståle

Noen som har erfaring med å bytte ut konvensjonelle lysrør med led i ex-armaturer? 

Kan det komme i konflikt med ex-godkjenningen? 

Re: Bytte til LED lysrør i Glamox EX armaturer.

Ja, vi har sjekket med flere leverandører og det er ikke tillatt.

Hentet fra Elsikkerhet nr 77:2010 side 12-13 

https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_77.pdf" target="_self">https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_77.pdf

Bytte av lyskilde fra tradisjonelle lysstoffrør til LED lysstoffrør i eksisterende armatur

Bytte av lyskilde fra tradisjonelle lysstoffrør til LED lysstoffrør i eksisterende armatur Lysdioder (LED) er elektroniske halvledere som sender ut lys når det går strøm i gjennom. Lysdioder benyttes etter hvert til forskjellige belysningsformål, og er i mange tilfeller et energieffektivt og robust alternativ til tradisjonelle lyskilder. Det har den senere tid blitt utviklet LED lysstoffrør som kan monteres i eksiterende armaturer. Ved bytte til LED lysstoffrør kan det kreve ombygning av armaturen. Ofte kommer spørsmål om hvem som er ansvarlig for sikkerheten til produktet når det blir gjort modifikasjoner

Ansvarsforhold ved ombygging av armatur til LED belysning

Generelt gjelder: Fabrikant er ansvarlig for at armatur er i overensstemmelse med direktivets krav når det plasseres på markedet første gang. Det forutsettes at armatur brukes i overensstemmelse med fabrikantens beskrivelse for installasjon, bruk og vedlikehold. Endres armatur er det den som gjennomfører ombygningen som er ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med ombygging.

 

Tar man det konkrete eksempelet med modifisering av armatur til ny type lyskilde må man skille på hvor i livsløpet armaturen befinner seg.

 

1.           Modifisering av armatur før markedsføring

2.           Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet

(etter førstegangs markedsføring).

Modifisering av armatur før markedsføring.

Dersom en fabrikant/importør bygger om en armatur til en annen belysningskilde enn det den er konstruert for, blir den å anse som et nytt produkt med tilhørende forpliktelser.

 Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet.

Dersom en ny type lyskilde markedsføres og bruk av denne lyskilden krever en ombygning av eksisterende armatur er det lyskildefabrikantens ansvar at alle relevante opplysninger om sikker installasjon, bruk og vedlikehold skal leveres sammen med lyskilden. Lyskildefabrikanten må også opplyse om at gammel merking må fjernes, og at ny riktig merking må påføres armaturen. Følges monteringsanvisning og veiledning fra lyskildeprodusent, har den som gjennomfører ombyggingen oppfylt sitt ansvar.

Dersom modifikasjonen er av en slik art at det krever kvalifikasjoner i henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk så må en registrert installasjonsvirksomhet utføre endringen.

Lyskildefabrikanten er i tillegg ansvarlig for å ha gjennomført en risikovurdering hvor det sikres at det ikke er fare i forbindelse med bruk av andre typer lyskilder etter at armaturen er modifisert. For eksempel hvis det er mulig å sette inn et tradisjonelt lysstoffrør i den modifiserte armatur skal dette ikke utgjøre fare.

Sikkerhet ved bytte av LED lysstoffrør.

DSB har blitt gjort oppmerksom på at det er oppdaget problemer ved montering av LED lysstoffrør i eksisterende armatur. Når kun den ene tilkoblingspluggen til LED lysstoffrøret er satt inn i holderen på armaturen, så kan pluggen i andre enden av lysstoffrøret være spenningssatt dersom røret blir vridd en ½ omdreining. Det vil være berøringsfare som er uakseptabel i henhold til krav i forskrift om elektrisk utstyr.

(Dette gjelder ikke tradisjonelt lysstoffrør, da de ikke tenner før begge ender på røret er tilkoblet).

Oppdages det slike produkter på markedet bes det om å sende en bekymringsmelding via www.dsb.no 

https://www.farligeprodukter.no/innmelding/bekymring" target="_self">https://www.farligeprodukter.no/innmelding/bekymring

Ex basic (E-learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Czytaj więcej

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Czytaj więcej

IECEx marking of electrical equipment (E-learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Czytaj więcej

Safe behavior in hazardous areas (E-learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Czytaj więcej

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Czytaj więcej

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Czytaj więcej
pol