Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Ikke bruk av nødstpp

Ikke bruk av nødstpp

Katrine
Katrine

Hei!

Har fagrpøve og skal ikke bruke nødstopp på anlegget. Det er allerede ett anlegg som er i bruk, og skal montere inn en ny pumpe. Her ønsker eg bare å bruke sikkerhetsbryter med gul bakgrunn med rød bryter. 

Er det noen forskrifter som går god for det?

Re: Ikke bruk av nødstpp

Re: Ikke bruk av nødstpp
Rune Øverland
Forumleder

Hei Katrine,

Tusen tak for spørsmålet, og lykke til med fagprøven!

Relevant forskrift er Forskrift om maskiner.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

Forskriftspunkt 1.2.4.3 tar for seg nødstopp.

Her står det blant annet:

Maskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

videre:

Nødstoppinnretningen skal:

-

være lett gjenkjennelig, ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger,

-

stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å resultere i tilleggsrisiko,

-

om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse bevegelser som innebærer vern.

Når vi skal risikovurdere din fagprøveoppgave, kan det være OK å bruke den betjeningsinnretningen som du beskriver som nødstopp.

Ex basic (E-learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Czytaj więcej

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Czytaj więcej

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Czytaj więcej

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Czytaj więcej

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Czytaj więcej
pol