Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Berekning av motorkurs

Berekning av motorkurs

Helena
Helena

Hei

Eg begynte på fagprøven min i går, og eg trenger hjelp med å beregna motorkursen.

Forlegningsmåten er kabel på vegg 15 m 3 leder

Kortslutningsverdier:

Ik max: 3,5 kA

Ik min: 1,2 kA

Motorverdier:

kW: 0,37

Hz: 50

230 V

1,9 A

Cosø: 0,77

Håper noken vil svara så fort som mulig :)

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Hei Helena,

 

Jeg vil svare deg i flere trinn, og starter med:

 

1.  forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå (under normal bruk) ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr.

 

2. NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

I de etterfølgende 'trådene' til deg vil jeg derfor benytte NRK 400 som henvisningsgrunnlag.

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Valg av ledningssystemer

NEK 400:2018 521 tar for seg typer av ledningssystemer, og det henvises til tabell 52A-2.

NEK 52A

Din oppgave sier ingen ting om trefasekabelen forlegges i isolasjonsrør eller ikke. Jeg tar utgangspunkt i metode '2'; det vil si forlegging i isolasjonsrør i vegg.

Referanseinstallasjonsmetode 'A2' skal da benyttes for å finne kabelens strømføringsevne.

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Referanseinstallasjnosmetode

NEK 400:2018 Tabell 52B tar for seg referanseinstallasjonsmetoder.

NEK 400 Tabell 52B

Jeg tar vider utgangspunkt at det brukes PVC-isolert kabel. Da gjelder tabell 52B-4 for å finne kabelens strømføringevne. Tabell 52B-14 gjelder for å bestemme omgivelsesfaktor. Tabell 52B-17 gjelder for gruppereduksjonsfaktor.

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Strømføringsevne 

Motoren trekker 1,9 A. Jeg velger en standardstørrelse på kabelvernet; 6 A.

NEK 400:2018 tabell 52B-4, kolonne 3, tar for seg strømføringsevnen. Jeg tar det for gitt at det skal brukes kobber som ledermateriell.

Strømføringsevnen til ledertverrsnittet 1,5 mm² har strømføringevnen 13 A. 

NEK 400 Tabell 52B-4

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Korreksjonsfaktor for omgivelsestemperatur

Du sier ingen ting om omgivelsestemperatur. Derfor er det vanslig å mene noe konkret om eventuell korreksjonsfaktor. 

Denne bestemmes i så fall av tabell 52B-14

NEK 400 TAbell 52B-14

Tabellen tar i utgangspunkt i lufttemperatur 30 °C. Dersom din temperatur i veggen er 30 °C blir korreksjonsfaktoren 1; det vil si at PVC-isolasjonsmaterialet fremdeles tåler varmen fra 13 A strøm i kobbermaterialet.

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Reduksjonsfaktor for grupper av kabler

Jeg antar at det blir kun en tre-lederkabel som forlegges i isolasjonsrøret. Reduksjonsfaktoren blir da 1,00. Dette innebærer at 1,5 mm² fremdeles tåler 13 A.

NEK 400 Tabell 52B-17

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Utregning av maksimalt spenningsfall i kabel (ved kontinuerlig drift)

NEK 400 Tabell 52F-1 tar for seg krav til maksimalt spenningsfall. Jeg tar utgangspunkt i at lavspenningsinstallasjonen forsynes direkte fra et offentlig forsyningssystemet. 

Kravet er da at maksimalt spenningsfall skal være 5 %.

Tillegg 52F i NEK 400 har status 'Informativt'. Dette innebærer at du kan benytte alternativ metode for å beregne spenningsfallet i kursen. Men, jeg vil si at det er likevel er å anbefale bruke at beregningsmetoden som presenteres i tillegget.

Nedenfor vises metoden, og spenningsfallet beregnes til 0,3 volt. Dette utgjør ca 0,2 prosent; hvilket er lavere enn maksimumskravet.

Beregning av spenningsfall

Beregning av relativt spenningsfall

(Og, tusen takk til Magnus som gjorde meg oppmerksom på en tidligere kommafeil i utregningene).

Re: Berekning av motorkurs

Gjest
Gjest

Hei

Veldig bra svar, men skal ikke vern stilles inn på 1,9A motorstrøm? Eller regnes motorvern og kontaktor ut i etterkant? 

Re: Berekning av motorkurs

Re: Berekning av motorkurs
Rune Øverland
Forumleder

Hei Gjest,

Joda, motorvernet skal stilles inn på den motorverdien Helena skriver innledningsvis (25.01.2020) det vil si 1,9 A.

Ex basic (E-learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Czytaj więcej

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Czytaj więcej

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Czytaj więcej

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Czytaj więcej

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Czytaj więcej
pol