Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Zaloguj się

by uzyskać dostęp do swoich kursów, kart bezpieczeństwa i wiele innych.

Arbeidsmetode (FSE) ed sluttkontroll

Arbeidsmetode (FSE) ed sluttkontroll

Elektriker lærling
Elektriker lærling

Hei

Jeg har letet en del på nett og i diverse lærebøker for å finne et ordentlig svar på dette spørsmålet. Det jeg lurer på er:

Ved utførelse av verifikasjon skal det gjøres flere målinger, blant annet måling av største kortslutningsstrøm og utløsetid for jordfeilvern. For å få til dette på en best mulig måte er det vel hensiktsmessig å fjerne kapsling for å få tilgang til termineringer i sikringsskapet.

Vil utførelsr av disse målingene bli definert som AUS slik at jeg må benytte 1000V AUS utstyr under disse målingene, og hvordan skal jeg vurdere om det er behov for visir og flammesikker bekledning? Vil en installasonstester (eurotester) være AUS sikker?

Hadde vært veldig bra med henvisninger til normer og regler slik at jeg får gode "referanser"

Re: Arbeidsmetode (FSE) ed sluttkontroll

Theodor
Theodor

Hei,

Når du skal teste/sluttkontrollere ett anlegg så skal du i utgangspunktet utfylle en SJA. Hvis det er slik at den testen du skal utføre kan skape farlige situasjoner for deg og de rundt deg, så ja da må du bruke AUS verneutstyr. Du skal også selvfølgelig følge bedriften sine prosedyrer, og hvis de er strengere enn mistekraven i forskrift og norm så skal de uansett følges, og det har blant annet med relevante punkter i IK-forskriften.

MEN hvis du leser veiledningen til FSE § 19 så står det følgende:

Til kapittel V – Vedlikehold av elektriske anlegg
Til § 19 Utførelse av vedlikehold
Med komplekse lavspenningsanlegg menes anlegg i industri og næringsbygg.

Ved feilsøking og måling i bestående anlegg vil kravene under kapittel IV(arbeidsmetoder) kunne fravikes dersom disse ikke praktisk lar seg oppfylle. Utarbeidede prosedyrer for feilsøking og måling skal imidlertid bidra til å ivareta personsikkerheten.

om anlegget du referer til er å betrakte som "bestående" er ikke sikkert. 

I NEK 50110-1 2013 står det:

6.3 Arbeid under spenning
6.3.1 Generelt
6.3.1.1
Arbeid under spenning skal bare utføres i samsvar med nasjonale krav og
etablert nasjonal praksis. Kravene i avsnitt 6.3 er ikke relevante for aktiviteter
som spenningsprøving, til- og frakobling av jord- og kortslutningsapparater mv.

For å svare på spørsmålet ditt så ja målinger er å regne som AUS hvis det gjøres med spenningen på. 

Dette er bare noe jeg mikset sammen i full fart kan være jeg har oversett/misforstått noe, ikke ta dette som en fasit. Om jeg misforstår deler av forskrifter og normer kan også hende, men det er slik det gjøres i praksis. Vært interessant å høre andre sine begrunnelser og erfaring :)  

Re: Arbeidsmetode (FSE) ed sluttkontroll

Elektriker lærling
Elektriker lærling

Hei

Dette spørsmålet var stilt med hensyn til fagprøve i elektrikerfaget, hvor jeg skal foreta sluttkontroll på 

- Husinstallasjon (åpen/skult, bad, varmekabel, tilknytningsskap og sikringsskap),

- Automasjonsanlegg (motorstyring) og

- ekomanlegg (brann, porttelefon eller strukturert kabling)

Bedriften jeg jobber i har ingen spesifikke prosedyrer for dette, og i praksis gjør man bare det som er "enklest". Betyr dette at jeg må utføre en SJA sammen med sensor og en vurdering utfra en eventuell oppgitt IK3pmaks og hvilke målinger som utføres?

Hvor ligger grensen til IK3pmaks hvor jeg må benytte AUS utstyr og lysbuebeskyttelse som f.eks: visir, hansker flammesikker dress, godkjent verktøy osv?

Vil dette være forskjellig for automasjonsoppgaven og elektro oppgaven?

Dette vil antageligvis ikke gå under vedlikehold, som du snakket om i I NEK 50110-1 2013?

Ex basic (E-learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Czytaj więcej

FSE Niskie napiecie (E-learning)

Kurs ten pomaga uczestnikom rozwinac wieksza swiadomosc bezpieczenstwa elektrycznego i przez to zredukowac ryzyko urazów i strat materialnych.

Czytaj więcej

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Czytaj więcej

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Czytaj więcej

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Czytaj więcej

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Czytaj więcej
pol