Lede – DI for skogryddere

Driftsleders instrukser for skogryddere er utviklet for Lede og Føre.

Informacje techniczne

Nazwa kursu : Lede – DI for skogryddere
Podręcznik kursu : Nie
Rodzaj : E-learning
Czas trwania : 30 minutes
Język: Norwegian
Dostawca: Trainor

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Warunki

VAT nie wliczony Zobacz ogólne warunki kursów e-learningowych

Cel

I Driftsleders instrukser for Leder For Sikkerhet (LFS) for skogrydding er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det foretas skogrydding nær ved kraftledninger. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved skogrydding nær ved kraftledninger.

Grupa docelowa

Alle som skal utføre skogrydding i Ledes høyspenningsanlegg. Driftsleders instruks er gyldig for alle høyspenningsanlegg som Lede har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurs zawiera te tematy

 • Informasjon fra konserndirektør i Lede
 • Generell info fra Lede
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Introduksjon til linjerydding og bredding av linjetrase
 • Instruks for LFS ved skogrydding: Generelle bestemmelser
 • Instruks for LFS ved skogrydding: Før arbeidet starter
 • Instruks for LFS ved skogrydding: Valg av sikringstiltak
 • Skogrydding som krever utkobling: Før arbeidet starter
 • Skogrydding som krever utkobling: Når arbeidet er ferdig
 • Avbrutt arbeid
 • Spesielle forhold ved maskinell rydding og bredding
 • Nødsituasjon: Maskin i kontakt med anlegg
 • Hendelse: Linjerydder feilberegner treets høyde
 • Sluttest

Powiązane kursy