HSE when handling work equipment (Module 1.1 support)

Informacje techniczne

Nazwa kursu : LSI - HMS ‐ Arbeidsmiljø,  ansvar og konsekvenser - Modul 1
Podręcznik kursu : Nie
Rodzaj : E-learning
Czas trwania : 3 hours
Język: Norwegian
Dostawca: LSI

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Warunki

VAT nie wliczony Zobacz ogólne warunki kursów e-learningowych

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Kurset oppfyller vilkårene for e-læringskurs i revidert opplæringsplan Modul 1 for sertifisert sikkerhetsopplæring fra Arbeidstilsynet. [Les mer] (https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/04b88b3b8f7b4b0f89b2730045046c5d/modul-1-felles-teorimodul-med-e-laring-mars-2020.pdf).

For spørsmål vedrørende dette kurset, vennligst kontakt LSI.

Cel

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr.

Grupa docelowa

 • Alle som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1 for kran, truck og masseforflyttingsmaskin.
 • Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk.
 • Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1 ved utvidelse av kompetansebevis.

Kurs zawiera te tematy

Kurset inneholder fordypning i disse emnene:

 • Bruk av arbeidsutstyr
 • Arbeidsområder og krav til personell
 • Risikovurdering
 • HMS, ulykker og ansvar
 • Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Personbefordring
 • Ytre miljø
 • Farlig gods
 • Øvingsoppgaver
 • Avsluttende test