Statkraft Energi og Skagerak Krafts instruks om ansvarlig for arbeid

172282e1-0877-11eb-b773-aa939bcf8867_statkraftafa1.jpg
17ab61a2-0877-11eb-912e-aa939bcf8867_statkraftafa2.jpg
17fa44ed-0877-11eb-9204-aa939bcf8867_statkraftafa3.jpg
18520180-0877-11eb-9bec-aa939bcf8867_statkraftafa4.jpg
Øke sikkerheten ved arbeid i våre elektriske anlegg ved å gjøre innholdet i instruksene for «Ansvarlig for arbeid og utpeker av AFA» og «Arbeid under spenning» kjent for alle som skal inneha rollen som Ansvarlig for arbeid.

Informacje techniczne

Nazwa kursu : Statkraft Energi and Skagerak Kraft's instructions on being safety supervisor
Podręcznik kursu : Nie
Rodzaj : E-learning
Czas trwania : 10 minutes
Język: Norwegian
Dostawca: Trainor

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Warunki

VAT nie wliczony Zobacz ogólne warunki kursów e-learningowych

Cel

Increase the safety of work in our electrical installations by making the content of the instructions for "safety supervisor and designator of safety supervisor" and "Live working" known to everyone who will hold the role of Safety Supervisor.

Grupa docelowa

All employees who will hold the role of Safety Supervisor (AFA) in Skagerak Kraft or Statkraft Energi's facilities.

Kurs zawiera te tematy

  • Your responsibility as Safety Supervisor (LV)
  • Procedure for planning work
  • Working methods
  • Establishment and implementation of security measures
  • Special rules when “Live working”
  • Completion of work (ending)