First aid in connection with electrical accidents

59d3c056-adc7-11ed-befb-c205deb04084_Behandling_brannskadet_person_TRA_02956_1080.jpg
dc6e9df5-adc6-11ed-9121-c205deb04084_LivreddingstromskadetpersonTRA02964_10801.jpg
e37d8fdc-adc6-11ed-a4e6-c205deb04084_PersonutforerHLRTRA02947_10801.jpg
8190064a-adc7-11ed-b994-8e31db4b3589_Skadet_person_i_ambulanse_TRA_02943_1080.jpg
This is a theoretical course that teaches participants about administering first aid in connection with accidents involving electrical current.

Informacje techniczne

Nazwa kursu : First aid for electrical accidents (Polish)
Podręcznik kursu : Digital
Rodzaj : E-learning
Czas trwania : 30 minutes
Język: Polish
Dostawca: Trainor

Wymagania systemowe

Kurs można uruchomić na komputerze, tablecie i smartfonie. W przypadku urządzeń przenośnych zalecamy stabilne połączenie Wi-Fi. Ten kurs nie wymaga Flasha.

Zalecana minimalna prędkość połączenia to 1,5 Mb / s. W przypadku problemów podczas prowadzenia kursu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Warunki

VAT nie wliczony Zobacz ogólne warunki kursów e-learningowych

Cel

Increase first aid skills in the event of electrical injuries, so that you know how to act in an accident situation, and become able to provide life-saving first aid in the event of electrical injuries.

Grupa docelowa

Workers who work and carry out maintenance on electrical installations.

Kurs zawiera te tematy

  • Handling and emergency assessment of the situation
  • Burns
  • First aid for electrical accidents
  • Acute and chronic injuries after electrical accidents

The course provides necessary theoretical training to equip you to carry out first aid in connection with electrical accidents. In order to be able to administer competent first aid following an electrical accident, you must complete practical training in CPR (mouth-to-mouth resuscitation and chest compression) in addition to the theoretical training.

The course meets the official requirements for annual theoretical training in first aid, with the exception of cardiopulmonary resuscitation (CPR). Personnel must renew their training at least every 12 months; cf. Guidelines to §7 in Operation of Electrical Installations (FSE).

Powiązane kursy