A6 - Personell lift / Lift

The course is adapted to the legislation for everyone who will use a personell lift / lift. The course also covers the use of a lift underground. The course makes no demands on prior knowledge.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Rodzaj kursu
Stacjonarny
Wykłady na żywo z doświadczonym instruktorem.
Czas trwania
4 godzin(y/a)
Ile czasu zajmuje kurs. Szczegóły znajdziesz w tabeli kursów.
Język
NorwegianNorwegian
Język, którym będzie posługiwał się instruktor podczas kursu.
Dostawca
Trainor
Kto wyprodukował i jest odpowiedzialny za treść kursu.

Cel

Bakgrunnen for kurset er at personer som jobber i høyder i eller utenfor personløfter / lift skal unngå personskade og ulykke på arbeidsplassen. Arbeidstakeren skal gjennom kurset få økt kunnskap om sikkerhetstiltak ved bruk av personløfter / lift og ved arbeid i høyden.

Grupa docelowa

Kurset er tilpasset lovverket for alle som skal bruke personløfter / lift. Kurset dekker også bruk av lift under bakken. Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Kurs zawiera te przedmioty

  • Lover og forskrifter
  • Ulykker
  • Oppbygging
  • Kontroll og vedlikehold
  • Bruksområder
  • Brukeregenskaper
  • Betjening og sikker bruk
  • Klasseinndelinger
  • Arbeider i høyden
  • Praksis med bruk av lift

Przepisy

I forskrift med bestillingsnummer nr. 703 Forskrift om utførelse av arbeid §10 – 1 og 10 – 2, stiller norske myndigheter krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Dette omfatter en rekke maskiner og utstyr som ved bruk kan medføre særlig sikkerhetsrisiko.

Informacje techniczne

Podręcznik do kursu

Nie, ten kurs nie zawiera podręcznika.

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App