A4 - Anhuker, stropping og signalgivning

Kurset er laget til personell som i sitt daglige virke vil kunne benytte løfteredskap eller bistå kranfører med anhuking, stropping og signalgiving. Det kreves ingen forkunnskap for å delta på dette kurset.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Rodzaj kursu
Stacjonarny
Wykłady na żywo z doświadczonym instruktorem.
Czas trwania
1 dzień
Ile czasu zajmuje kurs. Szczegóły znajdziesz w tabeli kursów.
Język
NorwegianNorwegian
Język, którym będzie posługiwał się instruktor podczas kursu.
Dostawca
Trainor
Kto wyprodukował i jest odpowiedzialny za treść kursu.

Cel

Bakgrunn for kurset er at kursdeltagerne skal få økt kunnskap om løfteredskaper, stropping, anhuking og signalgiving. Videre skal en få økt kunnskap om farer for økt fokus av sikkerhetstiltak, for å unngå skader og ulykker på arbeidsplassene.

Grupa docelowa

Kurset er laget til personell som i sitt daglige virke vil kunne benytte løfteredskap eller bistå kranfører med anhuking, stropping og signalgiving. Det kreves ingen forkunnskap for å delta på dette kurset.

Kurs zawiera te przedmioty

  • Innledning.
  • Lover, regler og forskrifter
  • Typer løfteredskaper
  • Kontroll og kasseringsregler løfteredskaper
  • Løfteredskapstabeller
  • Bruk av løfteredskaper
  • Signalgiving og tegn

Przepisy

Kravene finner i «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Forskriften krever at brukerne av dette arbeidsutstyret har nødvendig opplæring. Dvs at de har opplæring i betjening og bruk av alt arbeidsutstyr som kan utgjøre en fare og krever forsiktighet ved bruk.

Informacje techniczne

Podręcznik do kursu

Nie, ten kurs nie zawiera podręcznika.

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App