A10 - Tools and Small Machines

The course is adapted to all employees who use work equipment that requires special care during use and or is considered dangerous, such as a jigsaw, nail gun, bolt gun and angle grinder.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Rodzaj kursu
Stacjonarny
Wykłady na żywo z doświadczonym instruktorem.
Czas trwania
4 godzin(y/a)
Ile czasu zajmuje kurs. Szczegóły znajdziesz w tabeli kursów.
Język
NorwegianNorwegian
Język, którym będzie posługiwał się instruktor podczas kursu.
Dostawca
Trainor
Kto wyprodukował i jest odpowiedzialny za treść kursu.

Cel

Bakgrunnen for kurset er at kursdeltagerne skal få økt kunnskap om farene ved bruk av farlige redskaper og hvilke sikkerhetstiltak en skal gjennomføre før bruk. Dette for å unngå personskader på arbeidsplassen ved bruk av verktøy.

Grupa docelowa

Kurset er tilpasset alle arbeidstakere som bruker arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk og eller ansees som farlig, som for eksempel kappsag, spikerpistol, boltepistol og vinkelsliper.

Kurs zawiera te przedmioty

  • Lover og forskrifter
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Holdninger ved bruk
  • Bruksområder
  • Oppbygning og egenskaper
  • Betjening
  • Vedlikehold

Przepisy

«I forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 ledd, krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr» pålegger Norske myndigheter arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstagere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som ansees som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk.

Informacje techniczne

Podręcznik do kursu

Nie, ten kurs nie zawiera podręcznika.

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App