Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 23. mars 2022

Still best mulig forberedt! På kurset får du en kort oppfrisking av viktige punkter til installatørprøven, og faglig dialog med instruktør og andre kandidater som skal opp til eksamen.

This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Informacje techniczne

Nazwa kursu : Elektroinstallatørprøven – siste forberedelse før eksamen 23. mars 2022
Podręcznik kursu : No
Rodzaj kursu : Stacjonarny
Czas trwania: 1 day
Język:Norwegian
Dostawca : Trainor

Trainor app

Pobierz aplikację Trainor i uzyskaj szybki dostęp do przeglądu swoich kursów, dyplomów i innych materiałów.

Cel

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en kort oppfrisking av viktige punkter i FEL og NEK 400. I tillegg til at de skal få besvart relevante spørsmål knyttet til installatørprøven. Hovedmålet er å oppnå best mulig forutsetning for å bestå elektroinstallatørprøven.

Grupa docelowa

Kandidater som skal å avlegge elektroinstallatørprøven 23. mars 2022, og som har deltatt på forberedende kurs hos Trainor.

Kurs zawiera te przedmioty

  • Viktige punkter i FEL og NEK 400, relatert til tidligere prøver.
  • Gjennomgang av fokusområder fra tidligere prøver, men ikke siste eksamen da den blir gjennomgått på kurset "Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs".
  • Gjennomgang av spørsmål fra kursdeltakere.