Fiskalmåling - regelverk

Kurs om oljedirektoratets Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.
This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Rodzaj kursu
Stacjonarny
Live lectures with an experienced instructor.
Czas trwania
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Język
NorwegianNorwegian
The language the instructor will speak during the course.
Dostawca
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Cel

Kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Grupa docelowa

Personell med administrative oppgaver (f.eks ansvarshavende) og utførende personell som skal drifte, vedlikeholde og kalibrere fiskale målestasjoner.

Kurs zawiera te przedmioty

 • Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift
 • Innledende bestemmelser til forskriften
 • Krav til styringssystemer med videre
 • Generelle krav til målesystemet
 • Generelle krav til måling
 • Krav til utførelse av målesystemet
 • Krav til kalibrering og verifisering mv. før målesystemet tas i bruk
 • Krav til dokumentasjon
 • Alminnelige bestemmelser (enkeltvedtak, dispensasjon etc)
 • Vedlegg til forskriften (skjemaer)
 • Veiledning/merknader til forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift

Informacje techniczne

Podręcznik kursu

No, this course does not include a course manual.

Powiązane kursy

Download Trainor App

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App