Fiskalmåling - regelverk

Kurs om oljedirektoratets Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.
Dni nie są zaplanowane dla tego kursu
Jesteś zainteresowany?

Informacje techniczne

Nazwa kursu: Fiskalmåling - regelverk
Podręcznik kursu: No
Rodzaj kursu: Stacjonarny
Course duration: 2 days
Język:Norwegian
Dostawca: Trainor
Trainor app

Pobierz aplikację Trainor i uzyskaj szybki dostęp do przeglądu swoich kursów, dyplomów i innych materiałów.

Cel

Kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Grupa docelowa

Personell med administrative oppgaver (f.eks ansvarshavende) og utførende personell som skal drifte, vedlikeholde og kalibrere fiskale målestasjoner.

Kurs zawiera te przedmioty
 • Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift
 • Innledende bestemmelser til forskriften
 • Krav til styringssystemer med videre
 • Generelle krav til målesystemet
 • Generelle krav til måling
 • Krav til utførelse av målesystemet
 • Krav til kalibrering og verifisering mv. før målesystemet tas i bruk
 • Krav til dokumentasjon
 • Alminnelige bestemmelser (enkeltvedtak, dispensasjon etc)
 • Vedlegg til forskriften (skjemaer)
 • Veiledning/merknader til forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift